Condicions d’ús

Les clàusules que a continuació es relacionen regulen les condicions d'ús dels Portals d'Internet www.condeshotels.com, www.condesdebarcelona.com, www.hotelcondesdebarcelona.com, www.condesdebarcelona.cat,  www.restaurantlasarte.com, www.loidi.com, www.cateringmartinberasategui.com i www.monument-hotel.com d'HOTEL MONUMENT BARCELONA 2015, SLU (en endavant, el «portal»).

El terme «usuari» inclou qualsevol persona que accedeixi al portal, sigui directament o des d’un altre lloc d’Internet.

Les condicions generals que regulen l’ús del portal són les següents:

1.- GENÈRIQUES

Els serveis oferts per HOTEL MONUMENT BARCELONA 2015, SLU en aquest lloc d’Internet es regulen mitjançant les clàusules que contenen aquestes condicions (sens perjudici de la resta d’avisos legals i condicions que figuren en el portal).

HOTEL MONUMENT BARCELONA 2015, SLU es reserva el dret de modificar, totalment o parcial, aquestes condicions generals i les noves condicions que acordi seran aplicables tan bon punt siguin inserides a la pàgina.

2.- IDENTIFICACIÓ I RAÓ SOCIAL DE L’EMPRESA OFERENT

HOTEL MONUMENT BARCELONA 2015, SLU, amb CIF B66516931 i domicili al passeig de Gràcia, 75, 08008, Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 44.878, foli 223, full B-470.135, inscripció 1, presta els seus serveis a través d’Internet a les pàgines web www.condesdebarcelona.com, www.condesdebarcelona.com, www.hotelcondesdebarcelona.com, www.condesdebarcelona.cat, www.hotelespanya.com, www.restaurantlasarte.com, www.loidi.com, www.cateringmartinberasategui.com i www.monument-hotel.com.

Per a qualsevol consulta, suggeriment o reclamació, l’usuari es pot adreçar a les oficines de la nostra empresa, situades a l’adreça esmentada anteriorment, o bé a l’adreça de correu electrònic: informatica@condesdebarcelona.com.

3.- CONDICIONS D’ACCÉS DE L’USUARI

L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda en aquest lloc d’Internet amb les finalitats pròpies del portal exclusivament, en concret la finalitat d’obtenir informació sobre els serveis oferts i de fer suggeriments, i a no fer directament o indirecta cap tipus d’explotació comercial diferent dels usos autoritzats.

L’usuari de la pàgina web té dret a l’accés lliure i gratuït a la informació pública que s’hi recull, tot i que HOTEL MONUMENT BARCELONA 2015, SLU es reserva el dret de restringir l’accés a determinades seccions i serveis del portal als seus clients.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els materials i els continguts del portal (a títol enunciatiu i no limitador: les marques, els logotips, els textos, les fotografies, les icones, les imatges, etc., com també el disseny gràfic, el codi font i la resta d’elements de programari que conté aquesta pàgina web) són propietat d’HOTEL MONUMENT BARCELONA 2015, SLU o de les altres entitats que poden oferir informació a través del portal. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense l’autorització prèvia escrita de forma fefaent d’HOTEL MONUMENT BARCELONA 2015, SLU o, si escau, de l’entitat titular dels drets, no està permès utilitzar-los, reproduir-los, transmetre’ls ni manipular-los, com tampoc qualsevol ús que depassi la utilització necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts.

L’accés als serveis subministrats no suposa per part d’HOTEL MONUMENT BARCELONA 2015, SLU ni per part del titular respectiu cap renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense l’autorització prèvia i expressa per escrit dels titulars respectius d’aquests drets, sens perjudici del dret de visualització i obtenció d’una còpia privada de seguretat d’aquests continguts, sempre que aquest dret s’exerceixi d’acord amb els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d’aquests drets, i s’utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a la informació personal de l’usuari.

La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspon exclusivament a l’usuari.

5.- OBJECTE DEL PORTAL

Aquesta pàgina ha estat dissenyada per HOTEL MONUMENT BARCELONA 2015, SLU per facilitar informació sobre els seus serveis.

La pàgina web disposa d’unes dades de contacte i formularis a través dels quals els usuaris es poden dirigir a l’empresa per a les finalitats previstes en cada cas, segons la regulació de les clàusules del portal.

HOTEL MONUMENT BARCELONA 2015, SLU es reserva el dret de fer totes les modificacions i actualitzacions de la pàgina web que consideri convenients.

6.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

HOTEL MONUMENT BARCELONA 2015, SLU no respon per les interrupcions que es puguin produir en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis oferts.

HOTEL MONUMENT BARCELONA 2015, SLU no respon davant de qualsevol possible responsabilitat pels danys i els perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat o autenticitat de la informació facilitada pels usuaris.

Així mateix, HOTEL MONUMENT BARCELONA 2015, SLU no respon de les pàgines web a les quals pugui remetre a través d’enllaços o vincles, bàners o altres dispositius, ni dels continguts que aquestes puguin incloure en els seus portals.

HOTEL MONUMENT BARCELONA 2015, SLU no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al portal, en el seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat, encara que invertirà tots els seus esforços a evitar possibles errors i en cas que n’hi hagi a reparar-los o actualitzar-los. HOTEL MONUMENT BARCELONA 2015, SLU es reserva la facultat de fer, en qualsevol moment i sense necessitat d’un avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el portal o en la seva configuració i presentació.

Tant l’accés al portal com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de qui els faci. HOTEL MONUMENT BARCELONA 2015, SLU no serà responsable dels danys o els perjudicis que es puguin derivar d’aquest accés o ús de la informació.

7.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Informació

La informació rebuda a través d’aquesta pàgina web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat d’acord amb la normativa vigent.

HOTEL MONUMENT BARCELONA 2015, SL informa a l'usuari que les dades personals que pugui facilitar a través d'aquesta pàgina web seran tractades sota la responsabilitat d’HOTEL MONUMENT BARCELONA 2015, SL amb la finalitat de gestionar els serveis proporcionats a través d'aquest portal d'Internet.

HOTEL MONUMENT BARCELONA 2015, SL pot utilitzar les dades identificatives i de contacte dels usuaris per a mantenir-los informats sobre les activitats, els productes i els serveis dels hotels del Grupo Cadarso o d’altres entitats relacionades amb aquest grup d’empreses que puguin interessar-los.

En proporcionar les seves dades a través dels formularis inclosos en aquesta pàgina web, esteu donant el consentiment al seu tractament d'acord amb les condicions establertes en aquesta clàusula informativa.

Conservació de les dades

Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciteu el cessament de l'activitat, es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o fins que deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptades o registrades.

Destinataris:

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal, tot i que sí que seran compartides amb altres hotels del Grupo Cadarso:

  • HOTEL CONDES 2015, SL

  • HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015, SL

  • HOTEL MONUMENT BARCELONA 2015, SL

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podeu sol·licitar en qualsevol moment l'accés a les vostres dades personals, així com la seva rectificació, oposició i cancel·lació, i per fer-ho haureu de dirigir-vos a GRUPO CADARSO per correu postal a Av. Diagonal, 463 bis, 08006 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a lopd@grupocadarso.com.

Seguretat en el tractament, el procés informàtic i la custòdia de dades

HOTEL MONUMENT BARCELONA 2015, SL declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals d'acord amb la legislació vigent. Per això ha establert un Sistema de Gestió de la Protecció de Dades Personals per tal de determinar i implantar els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Si desitja saber més sobre els tercers amb els quals podem compartir dades personals, o com saber més sobre l'ús que faran de les seves dades, posi's en contacte amb nosaltres en les dades que figuren a continuació.

No venem ni vendrem a terceres dades personals que li identifiquin directament. No obstant això, podem proporcionar a tercers, com els nostres socis de marca, informació sobre els nostres clients i les seves compres. Abans de fer-ho, ens assegurarem que aquesta informació no li identifiqui, per exemple, agregant-la, anonimitzant-la o eliminant d'ella els identificadors personals.

8.- LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.

9.- POLÍTICA DE VENDA I DEVOLUCIONS

Per a garantir totes les reserves cal la targeta de crèdit.

Les reserves poden ser cancel·lades sense càrrec fins a 48 h prèvies a l'arribada, excepte per a les tarifes no reemborsables, que no permetran cancel·lacions ni modificacions. Si es produís una cancel·lació dins de les 48 h prèvies a l'arribada o el client no es presentés, l’hotel carregarà l'import corresponent a la primera nit a la targeta de crèdit del client.

10.- TARGETA DE REGAL MONUMENT HOTEL

En comprar una targeta de regal de Monument Hotel esteu d'acord amb les següents Condicions d'ús.

La targeta de regal de Monument Hotel es pot canviar per serveis d'allotjament i restauració de l'hotel i no es pot utilitzar com a dipòsit per avançat per a futurs serveis.

Les targetes de regal de Monument Hotel no són reemborsables i no es poden canviar per diners en efectiu. Les targetes de regal de Monument Hotel no tenen valor a menys que es bescanviïn. En cas de pèrdua o robatori no seran reemplaçades.

Els càrrecs dels hostes que superin el saldo de la targeta de regal poden liquidar-se en efectiu o amb targeta de crèdit.

La validesa de la targeta és de 1 any a partir de la compra.

En registrar la seva targeta de regal de Monument Hotel, consentiu la recopilació, l’ús i la divulgació de la seva informació personal per tal de proporcionar al Monument Hotel la informació necessària per a registrar la seva targeta de regal i permetre-li beneficiar-se del registre. Els detalls del client poden ser compartits amb tercers únicament amb el propòsit de processar la transacció. Qualsevol informació personal, incloses les dades de la targeta de crèdit, es tractarà d'acord amb la Política de privacitat de Condes Hotels.

Reserva ara

23 abr.
24 abr.
2

Subscriu-te a la newsletter

El nom és requerit
Els cognoms són requerits
Lorem ipsum dolor sit amet, consectet incididunt.
Seleccioneu un idioma
Selecciona un país
Heu d'acceptar les condicions legals

Moltes gràcies

La subscripció a la newsletter s'ha desat correctament.